آرشیو

شرکت به تک

شرکت به تک   دفتر تهران ایران . تهران – شهریار – نصیرآباد – ابتدای خیابان بهشتی (ره) بیمه سامان تلفن و فکس : ۶۵۹۵۸۵۱۴ – ۰۲۱ تلفن همراه : ۴۴۷۰۵۹۳ – ۰۹۱۲ ايميل : mohamadi8saman@gmail.com نمایندگی رسمی بیمه سامان : آقای سامان محمدی کد نمایندگی : ۷۱۰۱

چهارشنبه 28 نوامبر 2018 1230

شرکت کاسل

شرکت کاسل   دفتر تهران ایران . تهران – شهریار – نصیرآباد – ابتدای خیابان بهشتی (ره) بیمه سامان تلفن و فکس : ۶۵۹۵۸۵۱۴ – ۰۲۱ تلفن همراه : ۴۴۷۰۵۹۳ – ۰۹۱۲ ايميل : mohamadi8saman@gmail.com نمایندگی رسمی بیمه سامان : آقای سامان محمدی کد نمایندگی : ۷۱۰۱

چهارشنبه 28 نوامبر 2018 1078

کمیته بین المللی صلیب سرخ

کمیته بین المللی صلیب سرخ   دفتر تهران ایران . تهران – شهریار – نصیرآباد – ابتدای خیابان بهشتی (ره) بیمه سامان تلفن و فکس : ۶۵۹۵۸۵۱۴ – ۰۲۱ تلفن همراه : ۴۴۷۰۵۹۳ – ۰۹۱۲ ايميل : mohamadi8saman@gmail.com نمایندگی رسمی بیمه سامان : آقای سامان محمدی کد نمایندگی : ۷۱۰۱

چهارشنبه 28 نوامبر 2018 940

شرکت سام سرویس

شرکت سام سرویس   دفتر تهران ایران . تهران – شهریار – نصیرآباد – ابتدای خیابان بهشتی (ره) بیمه سامان تلفن و فکس : ۶۵۹۵۸۵۱۴ – ۰۲۱ تلفن همراه : ۴۴۷۰۵۹۳ – ۰۹۱۲ ايميل : mohamadi8saman@gmail.com نمایندگی رسمی بیمه سامان : آقای سامان محمدی کد نمایندگی : ۷۱۰۱

چهارشنبه 28 نوامبر 2018 1223

شرکت ال جی

شرکت ال جی   دفتر تهران ایران . تهران – شهریار – نصیرآباد – ابتدای خیابان بهشتی (ره) بیمه سامان تلفن و فکس : ۶۵۹۵۸۵۱۴ – ۰۲۱ تلفن همراه : ۴۴۷۰۵۹۳ – ۰۹۱۲ ايميل : mohamadi8saman@gmail.com نمایندگی رسمی بیمه سامان : آقای سامان محمدی کد نمایندگی : ۷۱۰۱

یکشنبه 17 جولای 2016 1113

شرکت صنعتی هنکل

شرکت صنعتی هنکل   دفتر تهران ایران . تهران – شهریار – نصیرآباد – ابتدای خیابان بهشتی (ره) بیمه سامان تلفن و فکس : ۶۵۹۵۸۵۱۴ – ۰۲۱ تلفن همراه : ۴۴۷۰۵۹۳ – ۰۹۱۲ ايميل : mohamadi8saman@gmail.com نمایندگی رسمی بیمه سامان : آقای سامان محمدی کد نمایندگی : ۷۱۰۱

شنبه 16 جولای 2016 927